כתיבת תכנית עסקית

מהי תוכנית עסקית ?
התוכנית העסקית הינה מסמך המפרט את כוונות העסק, רווחים צפויים, על מה אתה מבסס את צפיותיך להכנסות מסוימות.איך אתה חושב לשווק את המוצר ומי קהל היעד אליו אתה פונה.

תוכנית עסקית היא מסמך ניהולי, המכיל ניתוח כלכלי – עסקי של העסק.
התוכנית העסקית מתארת את מכלול הכוונות, הנתונים העסקיים והתחזיות להפעלה של העסק.
תוכנית עסקית טובה תתבסס על נתוני העבר אם קיימים ותיצור תחזית עתידית תוך הדגשת היתרון היחסי של העסק.
התוכנית מהווה מעין תוכנית על למבנה: הניהולי, האסטרטגי, והתפעולי הצפוי והרצוי לעסק.

מה עושים עם התוכנית עסקית?

התוכנית העסקית יכולה להיכתב בכמה רמות, אתה מחליט לאיזה צורך משמשת התוכנית ולפי זה בונים אותה.
בשלב הראשוני תכנית עסקית משמשת את בעל העסק כמפת התמצאות. עובדים על פיה ומתכננים את צעדי השיווק והמכירות, על פי הרשום בה. כך יכול בעל העסק לעקוב האם עמד ביעדים אותם הציב לעצמו.

תוכנית עסקית מקצועית משמשת על מנת להציג בבנק לצורך קבלת הלוואה או כדי למצוא משקיעים לעסק.
או לצורך שימושים פנימיים לתוכנית העסקית (ליזם, למנהל – מקבל ההחלטות):
גיבוש והגדרת האסטרטגיה והטקטיקה להשגתה
בדיקת כדאיות להקמת העסק
יצירת תחזית לעתיד העסק:
ניסיון לצפות את רוב הבעיות מראש ובאופן מתוכנן. העלאת הדברים בכתב מאפשרת חשיבה על דרכים להימנע או לפתור בעיות צפויות ושאינן צפויות.
ארגון האינפורמציה העסקית ויצירת כלי למעקב ובקרה
גיבוש תוכנית אינטגרטיבית

שימושים חיצוניים למשקיע, לבנק, לרשויות ממשלתיות, לספקים ולקוחות
השגת מימון ממקורות חיצוניים
התוכנית תפרט את ההשקעות הדרושות ותוכיח את כושר ההחזר של העסק למימון הנדרש.
הצגה למשקיעים או שותפים פוטנציאליים
בנית מעין "חלון ראווה" של הפרויקט או המיזם לשותפים פוטנציאליים או ממנים פוטנציאליים.
התוכנית העסקית תציג את היתרון היחסי ותתאר את תהליך הפיכתו לרעיון עסקי מרוויח.
התוכנית העסקית תציג את אמינות ומקצועיות בעלי ומנהלי העסק.
התוכנית העסקית תהיה דינאמית וניתנת לשינוי כאשר מתקבלת אינפורמציה חדשה.

מרכיבי התוכנית העסקית:
• תוכנית לשיווק ולמכירות הכוללת ניתוח השוק והמוצר, קביעת יעדים וגיבוש התוכנית להשגתם.
• תוכנית פיננסית הכוללת את תוכנית ההשקעות, תחזית תזרים המזומנים ותכנון תקציב העסק.
• תוכנית ייצור / תפעול הכוללת תוכנית לניהול המלאי, הייצור, הרכש והשינוע של העסק.
• תכנון המבנה הארגוני בהתאם לגיבוש רשימת המטלות והתפקידים הנדרשים לארגון.

שלבי כתיבת התוכנית העסקית:
• שלב א – גיבוש הרעיון העסקי:
1. גיבוש החזון האיש והעסקי.
2. הגדרת הרעיון העסקי למימוש החזון.
3. הגדרת מהות העסק וקהלי היעד שלו.
4. גיבוש מטרות ויעדים.
5. גיבוש הרעיון השיווקי מאחורי העסק.
שלב ב – איסוף המידע העסקי:
1. מיפוי המידע הנדרש
2. איסוף וקליטת אינפורמציה ממקורות מידע שונים (אינטרנט, פרסומים).
3. מודיעין עסקי – מתחרים ישירים ועקיפים, נתוני שוק.
שלב ג – גיבוש וניסוח האסטרטגית העסקית והיעדים:
1. קביעת האסטרטגיה העסקית להשגת המטרות
2. קביעת הטקטיקה למימוש האסטרטגיה
3. הערכת הביצועיים העסקיים הצפויים – קביעת יעדים.
שלב ד – גיבוש התוכנית העסקית וכתיבתה.

גיבוש המטרה:
כל יזם חייב לגבש ולהגדיר את המטרות לעסק הקריטריונים לקביעת המטרה:
• הגיונית – המטרה חייבת להיות בתחום ההגיוני והסביר
• כמותית – המטרה צריכה להיות כמותית, ניתנת לתיחום בזמן (מוגדרת בזמן) וניתנת למדידה (פיננסית וכד')
• אישית – המטרה חייבת להיות אישית
• ממקדת – המטרה חייבת להיות ממוקדת
• כתובה – המטרה צריכה להיות מנוסחת וכתובה

גיבוש אסטרטגיה:
שתי ההחלטות האסטרטגיות החשובות ביותר לעסק הן:
– מה להציע לשוק ? – איזה מוצרים ושירותים יש לייצר ולשווק?
– למי להציע? – לאילו פלחי שוק ?
– החלטות אלו יתוו לעסק את מיקומו וכיוון התקדמותו

מבנה התוכנית העסקית:

1. שער / כותרת :
• שם העסק
• שמות הבעלים/ היזמים
• לוגו
• פרטי היזמים – כתובת, טלפון, דואר אלקטרוני
• תאריך הגשת התוכנית
2. תוכן עניינים / אינדקס
3. תמצית המנהלים:
• תיאור החברה.
• השוק המיועד.
• צוות הניהול.
• תחזית פיננסית.
• משאבים כספיים

4. פרופיל היזמים :
ניסיון בעבר תוך הדגשת התכונות והניסיון המעניקים יתרון יחסי לעסק המוצע, פירוט מומחיות היזמים והמנהלים.
5. פרופיל העסק:
• תחומי הפעילות של העסק
• מטרות העסק ויעדיו
• הדגשת היתרונות היחסיים וההזדמנויות של העסק.
• הצגת ההיסטוריה:
– ניתוח מצב העסק במישור הפיננסי, הצגת תמצית הדוחות הכספיים ויחסים פיננסיים עיקריים
– ניתוח ביצועי העסק בעבר, התפתחויות עיקריות בתחום העסקי, השיווקי והתפעולי.
– בחינת מאפייני התפעול של העסק כולל המבנה הארגוני
– ניתוח מבנה המערך השיווקי ואופן תפקודו
– ניתוח מיצוב העסק בשווקי היעד השונים, איתור מתחרים וניתוח מצבם
– ניתוח האווירה העסקית" בשווקי היעד, מגמות השוק ושינויים שחלו בשוק בשנים האחרונות
– ניתוח עוצמות, וחולשות של העסק.

6. תיאור המוצר / השירות:
• תיאור המוצר והצורך עליו הוא עונה
• ייחודו של המוצר
• מאפיינים טכניים
• מתחרים ישירים ועקיפים של המוצר, מיצובו ביחס למתחרים וניתוח יתרונות וחסרונות.
• מידת התאמת המוצר לצרכי השוק
• ניתוח עלויות ייצור ופיתוח המוצר
• בחינת אמינות המוצר מול דרישות השוק.

7. חקר שווקים וניתוח השוק:
• תיאור שווקי היעד
• בחינת גודל השוק
• המאפיינים העיקריים של שווקי היעד
• תיאור המתחרים העיקריים ובחינת עוצמתם בשווקים השונים
• סקירת הגורמים המשפיעים ואשר ישפיעו בעתיד על התנהגות השוק ועוצמות הביקוש
• אפיון נאמנות השוק למותגים הקיימים והמוכרים
• אפיון הלקוח הפוטנציאלי
• תיאור התהליך השיווקי ושיטות המכירה המקובלות בשווקי היעד
• גורמים אשר יעכבו או יסיעו להחדרת המוצר לשוקי היעד
• שינויים צפויים בשוק אשר ישפיעו על העסק.

8. אסטרטגיה שיווקית ותוכנית שיווק:
• יעדי השיווק והמכירות
• קביעת האסטרטגיה השיווקית
• ניתוח SWOT – חוזקים, הזדמנויות, חולשות ואיומים
• היערכות העסק לשיווק ותיאור מערך השיווק
• תיאור תהליך השיווק
• קביעת תוכנית המכירות
• היערכות העסק למכירות ותיאור מערך המכירות
• תקציב השיווק והמכירות
• תמחור ומדיניות המחירים
• תכנון פעילות החדירה לשוק
• תוכנית קידום מכירות
• תוכנית התגמול – למפיצים לאנשי המכירות וכו'
• תוכנית להתמודדות מול התחרות הקיימת והעתידית
• תכנון שת"פ לשיפור המעמד בשוק

9. סקירה טכנולוגית- התוכנית למו"פ עתידי:
• סקירת המו"פ המוצע כולל עלויות
• ניתוח סיכונים ליישום או אי ישום המו"פ המוצע
• הטכנולוגיות העיקריות המשמשות את המפעל בתהליכי המו"פ
• הטכנולוגיות העיקריות המשמשות את מערך הייצור
• מידת החדשנות הטכנולוגית המאפיינת את תהליכי הייצור
• פערי הידע שהעסק צריך לסגור לשם אימוץ טכנולוגיות חדשות
• תוכניות נוספות למחקר ופיתוח עתידיים

 

10 הגורמים להצלחה בעסק קטן

העובדים- ניהול נכון של מערך העובדים. מעובד אחד ועד בכלל.

הקניינות – איך להרוויח יותר בקניה. קניה נכונה – מקפצה לפיתוח עסקי.

הפייסינג – הגדלת מכירות ע"י סידור מדפים וסידור חנות נוחים ומזמינים.

המלאי: מלאי אופטימאלי = השאת מכירות; גילגול מלאי; בקרת מלאי; "מלאי מת"

השליטה בפעילות – מוכרים, ספקים, קונים. שליטה מרחוק – או רחוק משליטה?

השיווק: שווק בכל מכירה; הגדל תדירות כניסה; הגדל קניה; לקוח מביא לקוח.

המיקום – מיקום נכון זה הרבה יותר מגיאוגרפיה.

הערך ללקוח – מה גורם ללקוחות לחוש שקיבלו ערך גבוה יותר עבור כספם?

הערך ללקוח – מה גורם ללקוחות לחוש שקיבלו ערך גבוה יותר עבור כספם?

המיצוב – הנשק הסודי של המצליחנים – איך ליצור בידול תחרותי בעיני הלקוחות