שלבי ונושאי הייעוץ

הנושאים המטופלים במסגרת הייעוץ העסקי לעסק כוללים את כל התחומים החשובים בעסק והם מקנים לבעליו כלים ניהוליים חשובים ביותר שאיתם הוא מגיע ליעדים העסקיים שהוא מציב לעסק.

להלן עיקר הנושאים המטופלים בעסק:

א)      הגדרת היעדים העסקיים של העסק.

ב)      שיווק – שרטוט הפרופילים של הלקוחות האידיאליים של העסק והגעה אליהם למטרת גיוסם כלקוחות.

ג)       שימור לקוחות ומינוף הקשר עימם ליצירת קשרים עם לקוחות חדשים.

ד)      תמחור- הקניית כלים לחישוב העלות של השרות/מוצר ובניית מחירון לצרכן.

ה)     תכנון פיננסי-שיפור הגביה, ניהול תזרים מזומנים, מקסום הרווח, יצירת מקורות רווח נוספים.

ו)        מעקב ובקרה- ניתוח מאזנים תקופתי ושימוש בהם ככלי ניהולי להגדלת הרווחים.

ז)       שיפור המיתוג- בידול עסקי ליצירת יתרון עסקי על פני המתחרים.

ח)     אימון מנהלים- לשיפור מיומנויות הניהול.

ט)     פיתוח עסקי- תכנון אסטרטגי לפיתוח העסק בשנים הבאות.

י)        סדנה בנושא אומנות המכירה להקניית כלים להגדלת אחוזי הסגירה של עסקאות חיוביות ברווחיות מרבית.

יא)    סדנת ניהול זמן לניצול הזמן העומד לרשות בעל העסק בצורה המיטבית.